3. Czy ogrzewanie na podczerwień jest bezpieczne?

Co sprawia, że promieniowanie podczerwone jest bezpieczne lub niebezpieczne dla ludzi?

Przede wszystkim promieniowane podczerwone, podobnie jak światło, mikrofale używane w telefonii komórkowej czy fale radiowe to promieniowanie niejonizujące.

Innymi słowy, promieniowanie niejonizujące jest to takie promieniowanie, które nie ma wystarczającej energii, by spotkane na swojej drodze elektrony wybić z orbity atomu, niszcząc tym samym strukturę tego, co te atomy budują, na przykład struktury DNA, które w wyniku uszkodzenia nie potrafi produkować odpowiednich białek negatywnie wpływając na pracę komórek, a te w wyniku zaburzonej pracy, zaczynają „psuć” cały organizm.

Folie grzewcze na podczerwień, emitują energię o niskim natężeniu, która jest w pełni bezpieczna dla człowieka, w tym jest w pełni bezpieczna dla jego oczu i skóry.

Źródło: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/promieniowanie-jonizujace

Jeżeli promieniowanie podczerwone pochodzi ze źródeł o wysokim natężeniu to może być ono niebezpieczne dla ludzi.

Osoby które ucierpiały na sutek promieniowania podczerwonego to np.: hutnicy stali i szkła, piekarze, pracujący w niewielkiej odległości od źródła silnego promieniowania podczerwonego generowanego przez bardzo intensywne źródła ciepła i światła.

Źródło: http://archiwum.ciop.pl/1377.html

Jeszcze 100 lat temu nie widzieliśmy, że rozgrzana stal czy szkło wydziela bardzo silne promieniowanie podczerwone, które szczególnie negatywnie wpływa na narząd wzroku. 

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O TECHNOLOGII ogrzewania FOLIAMI na podczerwień?